ČLENSKÁ SCHŮZE

ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA NOVÝ ŽIVOT

Představenstvo družstva svolává řádnou a náhradní Členskou schůzi družstva

Termín: 29.5.2024 od 17.00 hod. (náhradní schůze viz. pozvánka)

Místo: Jídelna družstva NOVÝ ŽIVOT, Slovenská 910, 685 01 Bučovice (Suterén budovy)

Prezence od 16.30 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu, volba řídícího schůze
3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
4. Zpráva o činnosti představenstva
5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
6. Zpráva o činnosti kontrolní komise
7. Diskuse
8. Zprávy komisí mandátové a návrhové
9. Závěr

Přílohy:

 Pozvánka řádná členská schůze 29052024

Pozvánka náhradní členská schůze 29052024

Zpráva o hospodaření -tabulka plnění plánu 31.12. 2023

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2023

Plná moc na členskou schůzi

Jsme členem

Jsme členem Svazu českých a moravských bytových družstev www.scmbd.cz


Kontaktní informace

+420 601500223
predseda@nzivot.cz