Provozně-technické služby

Stavebně technické záležitosti

  • komplexní vedení stavební a technické dokumentace domu a vybavení, včetně doplňování pasportů bytů, nebytových prostor a společných částí domu
  • vedení evidence a sledování termínů povinných revizí a prohlídek rozvodů a technických zařízení v domě a zajišťování těchto revizí a prohlídek odbornou firmou
  • zajišťování požárně-preventivní činnosti a obstarání předepsaných kontrol
  • zajišťování cenových nabídek dodavatelů a firem na opravy a údržbu
  • vyřizování náležitostí stavebního řízení

Jsme členem

Jsme členem Svazu českých a moravských bytových družstev www.scmbd.cz


Kontaktní informace

+420 601500223
predseda@nzivot.cz