Oblast smluvních a členských vztahů

Administrativně-správní vztahy

  • zpracování písemného vyhotovení rozhodnutí o přidělení bytu, zpracování nájemních smluv, jednostranných výpovědí, dohod o ukončení nájmu bytu a dalších dokumentů vztahujících se k nájemnímu vztahu
  • vedení evidence vlastníků, nájemníků, dalších osob užívajících byt a podnájmů,
  • zpracování podkladů a návrhů na řešení sousedských sporů a stížností nájemníků
  • příprava podkladů pro soudní řízení při vymáhání nájemného nebo pro výpovědi z nájmu bytu, pro které je zapotřebí přivolení soudu nebo pro vyklizení bytů

Statutární náležitosti

  • příprava a vedení členských schůzí, pozvánka, zápis, usnesení
  • změny ve statutárních náležitostech – volby orgánů, změny stanov včetně provedení změny v obchodním rejstříku

Nadstandardní služby:

Tyto služby jsou účtovány na základě objednávky spravovaného subjektu dle jednotlivých provedených služeb a rozsahu:

  1. založení Společenství vlastníků jednotek
  2. vklady změn do rejstříkové evidence Krajského soudu v Brně
  3. příprava podkladů pro vymáhání pohledávek vyplývajících z nájmu a vyúčtování služeb právního subjektu

Jsme členem

Jsme členem Svazu českých a moravských bytových družstev www.scmbd.cz


Kontaktní informace

+420 601500223
predseda@nzivot.cz